Historiaa

 

Porvoon aluesairaalan ao.134 perustava kokous pidettiin 4.5.1981 ravintola Seurahovissa ja ammattiosasto rekisteröitiin 9.9.1981. Jäsenmäärä oli tuolloin 94, vuoden lopussa jäseniä oli 117.

Ensimmäinen ammattiosaston kokous oli 20.5.1981 klo 15 Lääketieteellisessä kirjastossa, historian havinassa. Ensimmäisen hallituksen varsinaiset jäsenet olivat Nina Perklen, Mona Grönqvist, Tuulikki Immonen, Kristiina Heino, Raili Häggman, Aulikki Siivonen ja Kaisu Saloranta. Varajäseninä toimivat Lizzie Holmén, Ellen Sandberg, Margareeta Ryynänen, Juhani Koskiranta,  Aulikki Rönnholm ja Inkeri Asujamaa. Tehyn puheenjohtajana oli tuolloin Toini Nousiainen.

Toiminnan historian aikana ammattiosastoamme ovat luotsanneet useat puheenjohtajat Raili Häggman toimi puheenjohtajana vuodet 1981-1982, Aulikki Siivonen 1983-1988, Leena Hirvonen 1989-1992, Irmeli Hoffren 1993-1996, Tarja Tohka 1997-2004 ja Marianne Bruce-Suomela 2005-2022. Vuoden 2023 alusta puheenjohtajana toimii Hanni Harjula.

Ensimmäinen Liitokokous pidettiin 1985, Porvoon aluesairaalassa kävi vaaliuurnilla 76 tehyläistä (äänioikeutettuja oli 149 ja äänestysprosentiksi muodostui 51%.) Tehyn puheenjohtajaehdokkaina olivat Aila Jokinen ja Alli Haapoja ja valituksi tuli Aila Jokinen. 

Tehy ja meidän ammattiosastomme on siis päässyt jo aikuisen ikään, niin Tehyssä kuin elämässäkin muutokset jatkuvat. Ammattiosasto on kokenut monet myllerrykset Tehyn kumppanina, tämän on mahdollistanut innokas ja motivoitunut jäsenistö.

Suurimmat myllerrykset on koettu lakkojen kautta. Muistin virkistämiseksi: Lakkopäällikkö J. Koskirannan mietteitä lehdessä 5.5.1983 ”Pelkkä palkka ei riitä, työn jatkuvuus, työmotivaatio ja työpaikan henki ovat tärkeitä asioita. Perhe on huomannut isän olevan ajatuksissaan”.  Tuohon aikaan käytettiin mm. seuraavanlaisia iskulauseita: "Työajan lyhennys otettu hoitajien selkänahasta, Kutsumusta ei voi syödä." 

Seuraava lakko oli 1995 ja samat iskulauseet löytyivät myös tuon ajan lakkokansioista. Myös edellisen lakkopäällikön lausumat olivat edelleen varsin ajankohtaisia.

Kolmas lakkouhka vuonna 2007 muistetaan nimellä Tahdon asia. Tuolloin lakkoon saakka ei jouduttu, mutta valmius tähän olisi ollut. Jälkikäteen vertailtuna lehtien kirjoittelussa aikaisempiin lakkoihin verrattuna oli tapahtunut selvä muutos. Osaltaan sen varmaan selittää valittu lakkomuoto, ne kuuluisat irtisanoutumislistat.

Vuosi 2022 muistetaan myös poikkeuksellisena vuotena. Koronapandemian jälkimainingeissa oltiin taas työtaistelun merkeissä eli ensin lakkoiltiin ja päädyimme myös valmistelemaan joukkoirtisanoutumista. Näillä toimilla oli merkitystä ja neuvottelutuloksena saavutettiinkin historiallisen hyvä palkkaohjelma ja muita lukuisia sopimusparannuksia.

Tehyläisten on otettava näköjään omansa, tarjotin on muuten tyhjä.

Vuosien saatossa ammattiosasto on järjestänyt jäsenilleen monenlaista toimintaa ja vähän yhteiskunnalistakin.Porvoon Tehy mm. järjesti musiikki-iltamat 27.9.1987. Näiden tuotolla lähetettiin sairaanhoitajia Tansaniaan ja Nicaraguaan. 

Tämän alkuperäisen historiikin on kirjoittanut Ao. hallitukselta toimeksi saaneena 24.4 2010 varapuheenjohtaja T.Tohka ja sitä on päivitetty 21.3.2022.