Toiminta

Ammattiosaston jäsenenä olet paikallisella tasolla mukana vaikuttamassa Tehyn toimintaan ja tekemässä yhdessä parempaa työelämää!

 

Tehyn Porvoon sairaalan ammattiosasto 134 toimii Porvoon sairaalassa työskentelevien Tehyläisten edunvalvojana ja muun muassa:

  • Osallistuu paikallisen sopimisjärjestelmän mukaisiin neuvotteluihin
  • Huolehtii jäsentensä tavoitteiden ja aloitteiden keräämisestä ja toimittamisesta Tehyn päättäjille
  • Järjestää tapahtumia ja huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista
  • Huolehtii omalta osaltaan hyvän työilmapiirin ylläpitämisestä ja Tehyläisten yhteenkuuluvuudesta työpaikalla

 

Ammattiosaston hallituksen koko on puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista ja kuusi (6) varajäsentä. Lisäksi tärkeä osa toimintaamme on yksiköissä työskentelevistä ammattilaisista koostuva yhdysjäsenten joukko. 

 

Omien kokousten lisäksi ammattiosaston hallituksen jäsenet ja luottamushenkilöt osallistuvat mm. Tehy HUS:n kokouksiin ja toimivat edustajina työnantajan eri toimielimissä.